ေက်ာ္သီဟ+ေက်ာ္ဇင္မင္း+နီနီခင္ေဇာ္+ခင္စုစုႏိုင္ – သီခ်င္းတစ္ပုဒ္မင္းဆိုလိုက္